Gestió del temps

Gestio Del Temps

Objectius generals

 Conèixer i aplicar les tècniques d’administració del temps per aconseguir els objectius.

Objectius específics

 Comprendre què entenem exactament per temps.
 Conèixer les seves principals característiques.
 Diferenciar entre la gestió de les tasques i dels objectius.
 Conèixer per què es perd el temps.
 Conèixer els principals models d'organització i productivitat personal.
 Administrar el seu temps i energia de manera més efectiva.
 Organitzar el seu temps i el flux de treball.
 Cuidar el seu nivell d'energia, mantenint-lo alt per poder aplicar tot l’après.
 Determinar en quin tipus d'activitats emprea el seu temps.
 Actuar amb proactivitat.
 Dissenyar els seus objectius conscientment.
 Tenir algunes idees sobre com mantenir-se actualitzat.
 Identificar els principals lladres de temps que consumeixen les seves energies.
 Reflexionar sobre quins són els motius pels quals cauen en algun o varis d'aquests lladres de temps.
 Aprendre eines que els facilitin acabar amb ells.

Contingut

7088

1. Aproximació al concepte de temps
2. Característiques del temps
3. El maneig del temps: Manera rellotge vs manera brúixola
4.Causes de la pèrdua de temps: Principals motius. Creences sobre la gestió del temps
5. Organització i productivitat personal: Evolució històrica
6. Els principals models de productivitat personal: Bàrbara Berckhan. David Allen. Leo Babauta
7. Gestió del propi estat: Canviar l'enfocament. Cas d'estudi.
8. Un nou enfocament en la gestió del temps: Canvi de paradigma. Els set hàbits. La victòria privada i la Victòria pública. Hàbit 7
9. Aportacions de Stephen Covey a la gestió del temps: Proactivitat. Començar amb una finalitat en ment. Afilar la serra. Primer el primer: tasques urgents i importants. La matriu de la gestió del temps. Ocupar-nos del que és important
10. Els lladres de temps: Qüestions prèvies. Cas d'estudi
11. Aprofitar els bioritmes personals: La Teoria dels bioritmes. Factors influents en els bioritmes diaris. Imprevists
12. Visites, trucades, Emails
13. Reunions: Preparació. Algunes idees per a la reunió
14. Multitasca
15. Planificar i prioritzar
16. Tasques elefant i tasques ratolí
17. Procrastinació: Concepte. Motius interns i externs
18. Delegar
19. Les noves tecnologies: Facebook, Twitter, WhatsApp... . Els nous lladres de temps

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Valoració


Estudiants formats

55

Comparteix