Programació Neurolingüística. Nivell II

Habilitats Personals I Interpersonals

Continguts

10631

-Nivells neurològics.
-Sobre la relació d’ajut.
-Sobre comunicació.
-Sobre excel·lència personal.

Valoració


Estudiants formats

68

Compartir