Habilitats directives

Habilitats Directives

Objectius generals

 Desenvolupament de les habilitats com directiu i persona, com motivador i creador d'equip i com desenvolupador de persones.

Objectius específics

 Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball així com de la relació amb els altres en
l'entorn laboral
 Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals i que incideixen en la gestió d'un equip de treball
 Adquirir habilitats que permeten millorar la motivació, la comunicació i el desenvolupament dels membres d'un equip

Contingut

7101

1. Habilitats com a directiu i com a persona
1.1.Competències directives
1.2 Les competències personals pel lideratge i la direcció
2. Habilitats com motivador i com creador d'equip
2.1 Lideratge. Conceptes, estils de conducció i lideratge d’equips de treball
2.2 Gestió d’equips
2.3 Gestió de la motivació.
3. Habilitats com desenvolupador de persones
3.1 Característiques i habilitats per exercir un lideratge multiplicador
3.2 Gestió del talent

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral

Valoració


Estudiants formats

211

Comparteix