Aprofundiment en els valors i principis ètics de la intervenció penitenciaria en l’àmbit de l’execució penal

Objectius generals

 Aprofundir, entendre i assimilar els valors i principis del codi ètic en el sistema penitenciari.
 Conèixer els estàndards ètics de comportament del personal que treballa als establiments penitenciaris de Catalunya.

Objectius específics

 Conèixer el codi ètic, la seva execució penal i la seva aplicació a nivell local i europeu (Mòdul formatiu 1).
 Aprofundir en el recull normatiu, legislatiu i ètic en el sistema penitenciari (Mòdul formatiu 1).
 Estudiar les directrius internacionals pel que fan els valors i principis ètics en la intervenció penitenciaria (Mòdul formatiu 2).
 Identificar la relació entre el codi ètic i els drets humans (Mòdul formatiu 2).
 Submergir-se en el sistema i la pràctica policial immers en el seu codi ètic (Mòdul formatiu 3).
 Adquirir bones pràctiques laborals en el seu lloc de treball les quals generin un impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa l’activitat laboral tenint en compte la perspectiva verda (Mòdul Formatiu 4).

Contingut

10849

Mòdul formatiu 1: Codi ètic. 10 hores
1.1. Circular codi ètic execució penal
1.2. Bases codi ètic execució penal
1.3. Codi ètic europeu per al personal penitenciari

Mòdul formatiu 2: Marc europeu immers en els drets humans. 10,5 hores
2.1. Sistemes penitenciaris origen  evolució
2.2. Carta oberta al comissari de drets humans del Consell d’Europa
2.3. Consell d’Europa  regles penitenciàries europees
2.4. Drets humans aplicats a la funció penitenciaria
2.5. L'administració penitenciaria en el context de drets humans
2.6. Protocol d’Istanbul

Mòdul formatiu 3: Matèria d’ètica policial. 8 hores
3.1. Vigilància i trasllat a les presons dels països europeus del nostre entorn
3.2. Codi ètic policia de Catalunya
3.3. Decret de creació del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya
3.4. Comparativa amb altres codis ètics de la Generalitat de Catalunya.

Mòdul formatiu 4: La responsabilitat social: introducció a la sostenibilitat i economia verda. 1,5 hores.

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:
MRR_SEAD_UC9962_2 Desenvolupar comportaments i actituds d'acord amb la seva condició professional per prestar un servei de qualitat a la societat