L’assetjament en l’àmbit sanitari

Objectius generals

 Capacitar als professionals de l'àmbit sanitari per prevenir les situacions d'assetjament en els que sovint es troben exposats, per part
dels usuaris i dels seus familiars.

Contingut

6342

1. Perfil de l' agressor
2. Llenguatge verbal, corporal, i estratègies de resolució davant una situació de risc
3. Control mental en situacions de crisi
4. La comunicació entre els membres de l’equip en una situació de crisi
5. Situacions reals simulades
6. Treball en equip en una intervenció de crisi
7. Traumes psicològics després d'una agressió

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

14

Comparteix