Suport Vital Bàsic i desfibril·lació semiautomàtica (SVB DEA)

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Aportar les destreses necessàries per poder fer una primera atenció a la parada cardíaca fins a l'arribada dels equips d'emergències.

Objectius específics

   •  Tractar l'ACR per fer maniobres de ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat, amb domini del maneig del desfibril·lador amb seguretat.

Contingut

10994

 Mòdul 1: Suport Vital Bàsic desfibril·lació semiautomàtica (SVB DEA). 6h

Anàlisi inicial en situacions de parada cardiorespiratòria
   •  Causes i llocs més comuns del per a cadiorespiratori
   •  La cadena de supervivència
   •  El reconeixement de la situació
   •  Activació del Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM) (112)
   •  Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat
Descripció d'un DEA i perquè serveix.
   •  Seguretat en la utilització del DEA, aspectes legals.
Explicació de les actuacions a seguir sense o com DEA
   •  Algorismes d'actuació amb i sense DEA de l'European Resuscitation Council
Demostració i entrenament
   •  Seguretat a l'escenari, valorar la consciència, obrir la via aèria amb la maniobra front-mentó, valorar si respira amb normalitat, activar el SEM (112), fer compressions toràciques de gran qualitat, fer ventilacions de rescat, alternar compressions-ventilacions.
   •  Execució duna seqüència de ressuscitació completa.
   •  Posició lateral de seguretat.
   •  Com és el DEA. Col·locar correctament els pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA.
   •  Simulacions pràctiques integrades de SVB amb i sense DEA.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. o simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

104

Comparteix