Gestió de l’estrès

Gestio De Lestres 82386

Objectius generals

 Capacitar a l’alumne per identificar les diverses formes d'estrès.

Objectius específics

 Identificar les diferents formes de respostes d'estrès.
 Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès.
 Utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps.

Contingut

6262

1. Què és l'estrès: Aspectes personals i psicosocials
2. L'estrès com a problema laboral i psicosocial
3. Estratègies de gestió de l'estrès
4. Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
5. Bases de l'organització del treball
6. Mètodes i eines per organitzar el treball

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas, simulació pràctica i exposició oral
Qüestionari tipus test de 10 preguntes.
Pes de 10% de la nota final

Valoració


Estudiants formats

1100

Comparteix