Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat

Primers Auxilis Socorrisme I Emergencies Nivell Avancat

Objectius generals

 Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.
 Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones
que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).
 Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics
 Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes
 Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària
 Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges
per qualsevol emergència
 Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament,
davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències
internacionals.

Continguts

10629

1.Primers auxilis (10 hores)
1.1 Suport vital bàsic adult.
1.2 Suport vital bàsic pediàtric.
1.3 Suport vital bàsic instrumentalitzat.
1.4 Posició lateral de seguretat adult.
1.5 Posició lateral de seguretat pediàtric.
1.6 Nocions ús desfibril·lador.
1.7 Obstrucció via aèria adult.
1.8 Obstrucció via aèria nens i nenes
1.9 Obstrucció via aèria nadons.
1.10 Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
1.11 Extracció de casc.
1.12 Primers auxilis en explosions.
1.13 Deshidratació.
1.14 Aixafada.
1.15 Amputació.
1.16 Politraumatismes.
1.17 Improvisació lliteres.
2.Prevenció d'accidents (10 hores)
2.1 Accidents domèstics.
2.2 Accidents de trànsit.
2.3 Accidents gent gran.
2.4 Accidents en medi aquàtic.
2.5 Atenció primers auxilis en gent gran.
2.6 Atenció primers auxilis en infants.
2.7 Atenció primers auxilis en medi aquàtic.
3.Emergències (10 hores)
3.1 Alberg provisional en emergències.
3.2 Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
3.3 Catàstrofes i autoprotecció.
3.4 Accidents múltiples víctimes.
3.5 Prevenció de riscos laborals.
3.6 Sistema de protecció civil a Catalunya.
3.7 Emergències internacionals.

Valoració


Estudiants formats

15

Compartir

Pròxims cursos