Tècniques de relaxació

Tecniques De Relaxacio

Objectius generals

 Adquirir recursos per afrontar les tensions laborals i del dia a dia.
 Desenvolupar la capacitat de viure el moment present per potenciar la concentració i viure amb plenitud.
 Desenvolupar recursos per disminuir els nivells d' ansietat, tensió mental i depressió

Continguts

247

1. Introducció: La relaxació com a teràpia de base
2. Diferents tècniques de relaxació
3. Diferents tipus de massatge

Avaluació

Prova teòrica en algun dels següents formats:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica en algun dels següents formats:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, ...
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

789

Compartir