Cuina de temporada

Perfil de l’estudiant

Atès que dins dels diferents subsectors que componen el sector turístic existeixen treballant persones sense titulació reconeguda, no s'estableixen requisits mínims d'accés a la formació.

Objectius generals

Adquirir els coneixements, destreses i habilitats necessaris per a elaborar les principals receptes, de la cuina de temporada.

Contingut

11061

Mòdul 1: Cuina de temporada. 30h
Coneixement i aplicació de les normes d'higiene i manipulat específiques per crisi sanitària.
Identificació dels principals productes de temporada.
Descripció i elaboració dels entrants de temporada.
   •  Propietats dels diferents ingredients en l'elaboració d'entrants.
   •  Realitzar les receptes principals en l'elaboració d'entrants.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.
Descripció i elaboració dels primers plats de temporada.
   •  Propietats dels diferents ingredients en l'elaboració dels primers plats.
   •  Realitzar les receptes principals en l'elaboració de primers plats.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.
Descripció i elaboració dels plats principals de temporada.
   •  Propietats dels diferents ingredients en l'elaboració dels plats principals.
   •  Realitzar les receptes principals en l'elaboració dels plats principals.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.
Descripció i elaboració de postres lleugeres de temporada.
   •  Propietats de les diferents postres lleugeres.
   •  Realitzar i elaborar les principals receptes de les postres lleugeres.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: elaboració d’un plat/tapa/pinxo/postre segons indicacions del formador/a.

Valoració


Estudiants formats

84

Comparteix