HOT091_Operacions bàsiques de cuina

Objectius generals

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d'elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d'aliments.

Objectius específics

 Executar operacions bàsiques d'aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
 Assistir en l'elaboració culinària i realitzar i presentar preparacions senzilles.

Contingut

7128

MF0255_1  Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris
UF0053  Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració 30h
UF0054  Aprovisionament de matèries primeres en cuina 30h
UF0055  Preelaboració i conservació culinàries 60h

MF0256_1  Elaboració culinària básica
UF0053  Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració 30h
UF0056  Realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l'elaboració 90h
UF0057  Elaboració de plats combinats i aperitius 60h

Avaluació

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Valoració


Estudiants formats

128

Comparteix