Cuina tradicional espanyola

Perfil de l’estudiant

Atès que dins dels diferents subsectors que componen el sector turístic existeixen treballant persones sense titulació reconeguda, no s'estableixen requisits mínims d'accés a la formació.

Objectius generals

Adquirir els coneixements, destreses i habilitats necessaris per a elaborar les principals receptes, de la cuina tradicional espanyola, dels diferents territoris.

Contingut

10957

Mòdul 1: Cuina tradicional espanyola. 40h
Coneixement de la cuina espanyola.
   •  Principals ingredients.
   •  Productes de temporada en les diferents regions d'Espanya.
Aplicació de les normes d'higiene i manipulat especials per crisi sanitària.
Descripció i elaboració de la cuina del nord d'Espanya.
   •  Propietats dels diferents productes de la zona.
   •  Realitzar les receptes principals del nord d'Espanya.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.
Descripció i elaboració de la cuina del centre d'Espanya.
   •  Propietats dels diferents productes de la zona.
   •  Realitzar les receptes principals del centre d'Espanya.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.
Descripció i elaboració de la cuina del sud d'Espanya.
   •  Propietats dels diferents productes de la zona.
   •  Realitzar Conèixer i realitzar les receptes principals del sud d'Espanya.
   •  Definir les pautes per a un correcte cuinat.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: elaboració d’un plat/tapa/pinxo/postre segons indicacions del formador/a.

Valoració


Estudiants formats

294

Comparteix