Cuinar i conservar al buit

Objectius generals

Capacitar les persones amb les noves funcions que les màquines del buit poden oferir a la cuina, tant a nivell de conservació com
d' elaboració. Explicar com de natural pot ser la cuina al buit.

Contingut

8182

1.Què és el buit? Origen i evolució
2.No sols envasar per conservar, si no també cuinar.
3.La bossa de conservació o cocció. Què i com utilitzar els diferents tipus de bosses que existeixen.
4.La importància de les temperatures: temps i temperatures de cocció per a cada família d'aliments.
5.Buit, ronner, forn de vapor i abatedor de temperatura: la combinació.
6.La tècnica de la cuina al vuit.
7.La tècnica d'envasar al buit.
8.Caducitats i conservació.
9.Regeneració pe al consum en fred o en calent.
10.Receptari.
11.Fitxes

Avaluació

Prova teòrica:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
Elaboració d’un plat/tapa/pinxo/conserva segons indicacions del formador o dissenyar un menú.

Valoració


Estudiants formats

16

Comparteix