Anglès conversacional intermedi

Ref: 84889

Inici: 20/06/24

Fi: 15/07/24

25h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

84889

Comentaris

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d'administració pública.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Altres: Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Justificació: Es recomana tindre coneixements previs de nivell A.2. o bé superar una prova de nivell que acrediti el
coneixement de la llengua per al seguiment del curs.

Objectius generals

Utilitzar l'anglès amb seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes per parlar de temes generals o d'interès personal.

Objectius específics

   •  Utilitzar l'anglès de manera fluida en diferents situacions, ampliant vocabulari i augmentant la seguretat.
   •  Usar l'anglès de manera fluida en situacions quotidianes, exposar i defensar arguments ampliant vocabulari.
   •  Utilitzar anglès oral a un ritme mitjà i poder donar respostes adequades, desenvolupant la capacitat d'entendre l'idioma en diferents accents i formats.

Contingut

84889

 Mòdul 1: Diàlegs. 10h
Utilització de diàlegs
   •  Presentació, donar i demanar informació sobre dades personals
   •  Ús de vocabulari informal relacionat amb converses d'amics
   •  Ús de vocabulari relacionat amb situacions de lleure

 Mòdul 2: Presentacions. 10h
Confecció de presentacions
   •  Aplicació de vocabulari i estructures gramaticals per tal d'exposar continguts de manera clara i fluida
   •  Ús de vocabulari relacionat amb la presentació d'idees pròpies
   •  Elaboració de presentacions en equip

 Mòdul 3: Debat. 5h
Elaboració de debats
   •  Identificació de vocabulari i estructures gramaticals per tal de presentar el punt de vista propi i defensar-ne les idees
   •  Debat sobre temes senzills, expressant punt de vista i argumentant-ho
   •  Opinió i punt de vista als debats, individuals i grupals

Lloc

FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS
C BADALONA 1 BIS
08223
Terrassa

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

636

Comparteix