Impressió 3D industrial. Nivell I

Ref: 85246
Impressió 3d Industrial. Nivell I

Inici: 23/04/2024

Fi: 04/06/2024

40h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85246

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Explicar la conceptualització i ús d'impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants del tèxtil empresarial a nivell nacional.

Objectius específics

   •  Explicar les implicacions del procés del design Thinking i el cicle del Lean Startup.
   •  Analitzar els fonaments de la impressió 3D i les seves aplicacions a la indústria.
   •  Identificar i seleccionar el concepte i les aplicacions de la digitalització, i relacionar-la amb un pla de digitalització.

Contingut

85246

 Mòdul 1: Metodologia Design Thinking i Lean Startup. 8h
Introducció a Design Thinking: identificar problemes i idear solucions utilitzant la impressió 3D:
   •  Identificació de problemes i idear solucions
   •  Prototipar i avaluar
Introducció a Lean Startup:
   •  Construir un prototip, mesurar i avaluar.
Demostració d'un cas pràctic:
   •  Identificació del problema
   •  Aplicació de les eines

 Mòdul 2: Introducció a la fabricació en 3D:
   •  Context actual i avenços
Tecnologies d'impressió 3D industrial:
   •  Materials
   •  Fotopolimerització
   •  Powder Bed Fusion
   •  Extrusió
   •  Material jetting i material jetting
   •  Binder jetting
   •  Deposició directa d'energia
Comparació amb mètodes de fabricació tradicionals:
   •  Avantatges i limitacions
Demostració d'aplicacions reals de la impressió 3D:
   •  Automoció, aeronàutica, salut i altres
   •  Cas pràctic: Anàlisi de tres casos a sectors escollits per l'alumnat

 Mòdul 3: Digitalització 3D. 16h
Avaluació de la tecnologia d'impressió 3D:
   •  Selecció
   •  Material
Descripció de la justificació tècnica:
   •  Anàlisi
   •  Justificació de propietats mecàniques
   •  Comparació amb la fabricació tradicional
Precisió de la justificació econòmica:
   •  Costos principals i ingressos
   •  Devolució de la inversió
   •  Cas pràctic: Aplicació del marc estudiat als usos de la impressió 3D.

Avaluació

• Prova teòrica tipus test.
• Prova final pràctica que consisteix en dissenyar un pla que justifiqui la inversió i l'acció de digitalització utilitzant la impressió 3D

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

39

Comparteix