Analista de Big Data i científic de dades

Perfil de l’estudiant

  •  - Títol de FP Grau superior, batxillerat equivalent.
    - Formació quantitativa amb una sòlida comprensió d'estadístiques bàsiques
    - Experiència amb llenguatges de scripting, com ara Java, Perl, Python (o R).
    - Experiència amb SQL
  •  Anglès: Nivell alt

Objectius generals

Proporcionar mètodes analítics bàsics i avançats, una introducció a la tecnologia de Big Data i les seves eines que permeti la participació immediata i efectiva en anàlisi de Big Data per enfrontar els desafiaments del negoci. La formació inclosa en aquest programa prepara per accedir a l'examen de certificació Data Science d'EMC Proven Professional (EMCDSA).

Objectius específics

 Proporcionar mètodes analítics bàsics i avançats, una introducció a la tecnologia de Big Data i a les seves eines que permeti la participació immediata i efectiva en anàlisi de Big Data per enfrontar els desafiaments del negoci.

Contingut

11015

Mòdul 1: Analista de Big Data i Científic de Dades. 40h

   •  Introducció a Big Data Analytics
   •  Cicle de vida de l'anàlisi de dades
   •  Revisió de mètodes analítics de dades bàsiques utilitzant R
   •  Analítica Avançada – teoria i mètodes
   •  Analítica Avançada – tecnologies i eines