Creació i manteniment de pàgines web (avançat)

Disseny I Multimedia

Objectius generals

 Crear, dissenyar i mantenir pàgines web amb llenguatge Html
 Aprendre a projectar un lloc web i les seves pàgines com a procés previ a la seva creació.

Objectius específics

 Conèixer els diferents formats d’imatge adients per al web.
 Saber editar imatges digitals.
 Crear i gestionar un compte FTP
 Crear un lloc web des de zero.
 Conèixer les bases de l’HTML i el CSS i la seva aplicació.
 Familiaritzar-se amb els diferents comportaments dels contenidors segons el posicionament aplicat
 Saber definir taules HTML i fer-ne un ús eficient.
 Dissenyar pàgines web dinàmiques amb PHP.
 Crear i gestionar bases de dades des de l’espai web amb MySQL i PHP.
 Inserir scripts de Javascript.
 Reconèixer els comportaments del text dins l’entorn web.
 Trobar estratègies de maquetació eficients.

Contingut

5344

1. El llenguatge HTML.
1.1. Creació de l’esbós d’una pàgina Web
1.2. Crear i organitzar un lloc Web
1.3. Propietats de la pàgina
1.4. Capes
1.5. Creació de taules
1.6. Text
1.7. Imatges
2. Contingut dinàmic.
2.1. Programació PHP.
2.2. Sintaxi del llenguatge.
2.3. Funcions bàsiques.
2.4. Estructures condicionals bàsiques.
2.5. JavaScript.
2.6. Inserció de scripts a la web.
3. 3.Bases de dades
3.1. Concepte i estructura de base de dades.
3.2. Gestió de les dades amb MySQL.
3.3. Accés a les dades des de la web amb PHP.
3.4. Consultes SQL per gestionar bases de dades des de la web.
3.5. Seguretat de les dades enfront atacs externs.
4. Multimèdia. Flash
5. Manteniment de la pàgina web

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Pàgines Web: prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte..

Valoració


Estudiants formats

129

Comparteix