Microsoft Excel 2019 Nivell 1 – Certificació MOS-200: Excel Associate

Ref: 85001
Ofimatica I Internet

Inici: 02/05/24

Fi: 11/06/24

45h

Presencial

dimarts i dijous de 09:00 a 13:00 hores

85001

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Objectius específics

   •  Aplicar de les característiques principals de Excel treballant amb fórmules avançades, llistes i il·lustracions. Els participants també treballaran amb gràfics i formats avançats incloent estils

Contingut

85001

 Mòdul 1: MOS-200: Microsoft Excel 2019. 45h

   •  Introducció a Excel
   •  Construir Cel·les de dades
   •  Utilitzar Fórmules
   •  Aplicar Format a Full de càlcul
   •  Veure i Imprimir un Llibre
   •  Treballar amb gràfics
   •  Organitzar Dades
   •  Utilitza eines de dades

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar un llibre amb diverses fulles i utilitzaran un element gràfic per representar visualment les dades. Exemples: pressupostos d’aspecte professional, estats financers, gràfics de rendiment de l’equip, factures de vendes i registres d’entrada de dades.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Excel Associate 2019

Valoració


Estudiants formats

2888

Comparteix