Microsoft Excel 2019 Nivell 2 – Certificació MOS-201: Excel Expert

Ofimatica I Internet

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements avançats per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

Objectius específics

   •  Aplicar de les característiques avançades d'Excel, personalitzant i creant entorns segons el projecte.

Contingut

11066

Mòdul 1: MO-201: Microsoft Excel Expert 2019. 45h

   •  Aplicar format avançat
   •  Fórmules i Funcions avançades
   •  Anàlisi de Dades utilitzant Taules i Gràfics Dinàmics
   •  Funcions de gestió de Llibre
   •  Funcions avançades de Gràfics i Anàlisis hipotètics

Avaluació

L’alumne haurà de crear , gestionar, i distribuir fulls de càlcul professionals per una varietat de situacions i propòsits especialitzats. Personalitzaran els seus entorns Excel per satisfer les necessitats del projecte i augmentar la productivitat. Exemples: llibres d’experts amb plantilles de negoci personalitzades, gràfics financers múltiples eixos, taules d’amortització i llistes d’inventari. Els rols dels alumnes poden incloure: analistes financers, analistes de dades, bancs comercial i altres.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.