Microsoft Word 2019 Nivell 1 – Certificació MOS-100: Word Associate

Ref: 85020
Ofimatica I Internet

Inici: 30/04/2024

Fi: 18/06/2024

45h

Presencial

dimarts i dijous de 19:00 a 22:00 hores

85020

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

Objectius generals

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

Objectius específics

   •  Aplicar de les característiques principals de Word mitjançant la creació i edició de documents per a una varietat de finalitats i situacions. El curs també està dirigit a aquells candidats que vulguin adquirir habilitats per crear i mantenir informes d'ap.

Contingut

85020

 Mòdul 1: MO-100: Microsoft Word 2019. 45h

   •  Introducció
   •  Manipular text
   •  Aplicar format a text i paràgrafs
   •  Aplicar format per a documents per a impressió
   •  Distribuir documents
   •  Utilitzar taules
   •  Treballar amb imatges i formes
   •  Creació de referències i col·laboració en documents

Avaluació

L’alumne haurà de crear i editar documents (de 2 a 3 pàgines) amb una varietat de propòsits i situacions. Exemples: informes d’aspectes professionals, butlletins de notícies de varies columnes, currículums i correspondència comercial.

Per aprovar l‘examen i obtenir la certificació caldrà una puntuació mínima de 700 punts sobre 1000.

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Word Associate 2019

Valoració


Estudiants formats

1407

Comparteix