Ciberseguretat

Perfil de l’estudiant

No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s'han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Adquirir un coneixement bàsic dels riscos i les tècniques i protocols de ciberseguretat a aplicar en una organització.

Objectius específics

   •  Adquirir un coneixement bàsic dels riscos i les tècniques i els protocols de ciberseguretat a aplicar en una organització.

Contingut

11010

 Mòdul 1: Ciberseguretat. 25h

Aproximació a la Ciberseguretat.
   •  Gestió de la seguretat a Internet.
   •  Ús segur i crític a Internet.
   •  Coneixement d'aspectes legals, regulatoris i ètics relacionats amb la protecció de dades.
   •  Coneixement sobre els ciberdelictes.
   •  Adaptació de mesures sobre com protegir-se de l'ingrés d'intrusos.
   •  Assimilació de la teoria de nodes i llaços.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Estudiants formats

13

Comparteix

Cursos següents