Procés d’informació i decisió en la transformació digital

Proces Dinformacio I Decisio En La Transformacio Digital 79599

Objectius generals

Formar a persones com a dinamitzadors en la transformació digitals en les empreses per dotar-les d'una
nova visió, procediments, estructures i eines per millorar eficàcia i eficiència mitjançant la digitalització de
processos.

Contingut

10630

1. Estratègia de generació de continguts
2. Test A / B i multivariants
3. Eines de personalització
4. Ratings & reviews
5. L'experiència de client en el món digital
6. Taller de Design Thinking

Valoració


Estudiants formats

6

Comparteix