Desenvolupament d’aplicacions amb Android. Nivell avançat

Ref: 84931

Inici: 11/05/2024

Fi: 29/06/2024

40h

Presencial: 5h

Aula virtual: 35h

Aula Virtual

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

84931

Comentaris

En aquest curs ja estan esgotades les places per les persones treballadores d'administració pública.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

 •  Complir com a mínim algun dels següents requisits:
  • Certificat de professionalitat nivell 1
 •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
  • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
  • Certificat de Professionalitat de nivell 2 a la família professional Informàtica i comunicacions
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

  Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

  Per seguir correctament la formació es recomana tenir coneixement d'anglès.

Objectius generals

Crear el desenvolupament i l'optimització d'aplicacions a Android.

Objectius específics

   •  Crear el desenvolupament d'aplicacions en Android per a mòbils i tauletes.
   •  Gestionar correctament l'emmagatzematge de la informació utilitzant les tecnologies i serveis web apropiats.
   •  Aplicar de manera adequada les interfícies de programació d'aplicacions (APIS) necessàries per desenvolupar i validar una app.

Contingut

84931

 Mòdul 1: Disseny i desenvolupament d'aplicacions a Android. 10h
Planificació del disseny i desenvolupament d'aplicacions a Android
   •  Programació en interfícies complexes
   •  Elaboració d'aplicacions per a mòbils i tauletes

 Mòdul 2: Emmagatzematge de la informació i serveis web. 15h
Anàlisi de l'emmagatzematge de la informació
   •  Anàlisi dels mètodes d'emmagatzematge
   •  Comprovació del sistema d'emmagatzematge
Utilització de serveis web
   •  Implementació de les connexions necessàries a la base de dades
   •  Anàlisi de les tecnologies disponibles

 Mòdul 3: Utilització d'APIS. 15h
Introducció a les APIS
   •  Definició del concepte d'API
   •  Utilització bàsica d'APIS
Utilització d'APIS (interfície de programació d'aplicacions) per crear aplicacions
   •  Desenvolupament d'una aplicació
   •  Validació d'una aplicació

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
• Prova pràctica: Crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

42

Comparteix