Disseny tridimensional orgànic per a impressió 3D

Perfil de l’estudiant

 •  Complir com a mínim algun dels requisits següents:
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
  • Certificat de professionalitat de nivell 3
  • Títol de Grau o equivalent
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
  • Tècnic Auxiliar (FP 1) o equivalent
 •  Batxillerat
  • Experiència prèvia a l'ocupació

Objectius generals

Dissenyar o replicar models orgànics amb tècniques dadquisició de dades com la fotometria i el seu modelatge tridimensional i els tipus de materials i acabats que la impressió 3d ofereix.

Objectius específics

   •  Dissenyar o replicar models orgànics amb tècniques d'adquisició de dades com la fotometria i el modelat tridimensional i els tipus de materials i acabats que la impressió 3d ofereix, així com altres tècniques importants per poder fer dissenys 3D professionals.

Contingut

11006

 Mòdul 1: Disseny Tridimensional Orgànic per a impressió 3D. 30h

Biblioteques d'objectes, on trobar i compartir models orgànics
Tipologia de programari i disseny tridimensional
Adquisició de dades, escaneig i fotometria
Disseny orgànic Meshmixer
Tècniques de motlle de cera perduda
Característiques dels materials
Acabat estètic
   •  Tractaments mecànics
   •  Tractaments químics
Recobriments

Valoració


Estudiants formats

113

Comparteix