Energia solar fotovoltàica d'autoconsum. Nivell II

Energia Solar Fotovoltaica Dautoconsum Nivell Ii

Objectius generals

 Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

Continguts

10644

1a Sessió. Introducció.
2a Sessió. Selecció de l’inversor per a autoconsum.
3a Sessió. Configuració del camp de panells.
4a Sessió. Selecció de l’estructura.
5a Sessió. Selecció de les proteccions elèctriques.
6a Sessió. Selecció de bateries.
7a Sessió. Manteniment.
8a Sessió. Anàlisis d’amortització.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

33

Compartir