Atenció infermera al pacient oncològic

Atencio Infermera Al Pacient Oncologic

Objectius generals

-Formar a l'alumne sobre les cures i característiques de la persona que presenta un procés oncològic.
-Capacitar a la infermera en el maneig simptomàtic de les persones que presenten una malaltia oncològica avançada i terminal a
través d'un abordatge integral i multidisciplinar.

Contingut

1209

1. Principis generals
La persona que presenta un procés oncològic
1.1. Evolució de la malaltia.
1.2. Prevenció primària i secundària
2. Abordatge i cures infermeres en els problemes de salut en el càncer
2.1. Principis generals
2.2 Atenció infermera
2.3. Tractament farmacològic
2.4. Dolor.
2.5. Mesures generals: intervenció
3. Cures pal·liatives
3.1. Atenció infermera al malalt moribund
3.2. Urgències a cures pal·liatives
3.3. Seguiments
4. Atenció psicològica
4.1. Atenció a la persona atesa i a la família
4.2. Treball en equip interdisciplinari

Valoració


Estudiants formats

114

Comparteix