Cures d’auxiliar d’infermeria en pediatria

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

Millorar els coneixements en atenció al pacient pediàtric i la seva família

Contingut

7087

 Serveis d’atenció al pacient pediàtric i competències de la TCAI.
 Etapes de desenvolupament.
 Alimentació segons les etapes de desenvolupaments.
 Recollida de mostres en el pacient pediàtric.
 Urgències pediàtriques.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

31

Comparteix