Tècniques de rehabilitació, fisioteràpia i psicomotricitat

Tecniques De Rehabilitacio Fisioterapia I Psicomotricitat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Grau o equivalent.
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

El títol de grau corresponent o altres títols equivalents que recull l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser d'infermeria o fisioteràpia.

Objectius generals

Aplicar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat per tractar les lesions o recuperar alguna capacitat física.

Objectius específics

   •  Descriure els mètodes i les tècniques específiques de la fisioteràpia aplicades al sistema musculoesquelètic.
   •  Identificar les tècniques d'intervenció a les diferents àrees de l'aparell locomotor, neurologia, pediatria, geriatria, uroginecologia, fisioteràpia cardio respiratòria i teràpies no convencionals.
   •  Identificar les àrees d'intervenció i incorporar els principis ètics i legals de la fisioteràpia per comunicar-se de manera efectiva i clara amb els usuaris del sistema i amb altres professionals.

Contingut

10906

 Mòdul 1: Tècniques i mètodes. 10h
Indicació de l'exploració i les tècniques bàsiques
   •  L'exploració
   •  Tècniques bàsiques en fisioteràpia i Altres tècniques
Identificació de tècniques especials
   •  Activitats de la vida diària
   •  Tècnica Alexander
   •  Biofeedback
   •  Concepte Bobath
   •  Malalties funcionals de l'aparell motor segons Brügger
   •  Exercitació del tronc segons Brunkow
   •  Teràpia craneosacral
   •  Cyriax
   •  Eutònia segons G. Alexander
   •  Feldenkrais
Interpretació de Teràpia massagística
   •  Fonaments de la teràpia massatgística i Tipus de massatge
   •  Hidroteràpia, Termoteràpia i Crioteràpia
Descripció de mobilitzacions
   •  Moviment i parada
Indicació de tecnologia sanitària
   •  Laserteràpia, Electroteràpia i Magnetoteràpia
   •  Ultrasò

 Mòdul 2: Tècniques d'intervenció. 10h
Identificació de tècniques d'intervenció
   •  Fisioteràpia Cardiorespiratòria
   •  Aparell Locomotor
   •  Fisioteràpia Específica a Pediatria
   •  Fisioteràpia Neurològica
   •  Fisioteràpia Geriàtrica
   •  Fisioteràpia Uroginecològica
   •  Teràpies no convencionals

 Mòdul 3: Àrees d'intervenció. 10h
Descripció d'àrees d'intervenció
   •  Salut Pública i Legislació Sanitària
   •  Afeccions Metge-Quirúrgiques
   •  Fisioteràpia en Especialitats Clíniques i Fisioteràpia en Cicle Vital: Fisioteràpia Geriàtrica i a Pediatria
   •  Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia
Comunicació amb el pacient
   •  Relació amb el pacient en fisioteràpia i Habilitats conversacionals
   •  Dificultats i obstacles de la comunicació
   •  La comunicació a pacients i Tipus de comunicació

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Estudiants formats

80

Comparteix