Tècniques de rehabilitació, fisioteràpia i psicomotricitat

Tecniques De Rehabilitacio Fisioterapia I Psicomotricitat

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.
Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
El títol de grau corresponent o altres títols equivalents que recull l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser d'infermeria o fisioteràpia.

Objectius generals

Aplicar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat per tractar les lesions o recuperar alguna capacitat física.

Objectius específics

 Descriure els mètodes i les tècniques específiques de la fisioteràpia aplicades al sistema musculoesquelètic.
 Identificar les tècniques d'intervenció a les diferents àrees de l'aparell locomotor, neurologia, pediatria, geriatria, uroginecologia, fisioteràpia cardiorespiratòria i teràpies no convencionals.
 Identificar les àrees d'intervenció i incorporar els principis ètics i legals de la fisioteràpia per comunicar-se de manera efectiva i clara amb els usuaris del sistema i amb altres professionals.

Contingut

10906

Mòdul 1: Tècniques i mètodes. 10h
   •  Indicació de l'exploració i les tècniques bàsiques
 L'exploració
 Tècniques bàsiques en fisioteràpia i Altres tècniques
   •  Identificació de tècniques especials
 Activitats de la vida diària
 Tècnica Alexander
 Biofeedback
 Concepte Bobath
 Malalties funcionals de l'aparell motor segons Brügger
 Exercitació del tronc segons Brunkow
 Teràpia craneosacral
 Cyriax
 Eutònia segons G. Alexander
 Feldenkrais
   •  Interpretació de Teràpia massagística
 Fonaments de la teràpia massatgística i Tipus de massatge
 Hidroteràpia, Termoteràpia i Crioteràpia
   •  Descripció de mobilitzacions
 Moviment i parada
   •  Indicació de tecnologia sanitària
 Laserteràpia, Electroteràpia i Magnetoteràpia
 Ultrasò

Mòdul 2: Tècniques d'intervenció. 10h
   •  Identificació de tècniques d'intervenció
 Fisioteràpia Cardiorespiratòria
 Aparell Locomotor
 Fisioteràpia Específica a Pediatria
 Fisioteràpia Neurològica
 Fisioteràpia Geriàtrica
 Fisioteràpia Uroginecològica
 Teràpies no convencionals

Mòdul 3: Àrees d'intervenció. 10h
   •  Descripció d'àrees d'intervenció
 Salut Pública i Legislació Sanitària
 Afeccions Metge-Quirúrgiques
 Fisioteràpia en Especialitats Clíniques i Fisioteràpia en Cicle Vital: Fisioteràpia Geriàtrica i a Pediatria
 Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia
   •  Comunicació amb el pacient
 Relació amb el pacient en fisioteràpia i Habilitats conversacionals
 Dificultats i obstacles de la comunicació
 La comunicació a pacients i Tipus de comunicació