Cures de l’auxiliar d’infermera hospitalària al nou nat

Cures Auxiliars I Infermeria

Objectius generals

-Aprofundir en les cures específiques de l'auxiliar d'infermeria en el nounat

Objectius específics

-Detectar els signes i símptomes de risc del nounat Identificar les cures de l’auxiliar d’infermeria en el nou nat Iniciar l'auxiliar
d'infermeria en el massatge infantil

Contingut

7104

1: Valoració del nounat
2: Cures de l’auxiliar d’infermeria del nounat en Nursery
3: Signes i Símptomes de risc
4: Massatge infantil
5: Educació maternal a l'alta

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

47

Comparteix