Tècniques de rehabilitació, fisioteràpia i psicomotricitat

Ref: 85324
Tecniques De Rehabilitacio Fisioterapia I Psicomotricitat

Inici: 24/09/24

Fi: 23/10/24

30h

Presencial

dimarts i dimecres de 16:00 a 19:00 hores

85324

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Grau o equivalent.
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

El títol de grau corresponent o altres títols equivalents que recull l'apartat de requisit d'acreditacions/titulacions ha de ser d'infermeria o fisioteràpia.

Objectius generals

Aplicar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat per tractar les lesions o recuperar alguna capacitat física.

Objectius específics

   •  Descriure els mètodes i les tècniques específiques de la fisioteràpia aplicades al sistema musculoesquelètic.
   •  Identificar les tècniques d'intervenció a les diferents àrees de l'aparell locomotor, neurologia, pediatria, geriatria, uroginecologia, fisioteràpia cardio respiratòria i teràpies no convencionals.
   •  Identificar les àrees d'intervenció i incorporar els principis ètics i legals de la fisioteràpia per comunicar-se de manera efectiva i clara amb els usuaris del sistema i amb altres professionals.

Contingut

85324

 Mòdul 1: Tècniques i mètodes. 10h
Indicació de l'exploració i les tècniques bàsiques
   •  L'exploració
   •  Tècniques bàsiques en fisioteràpia i Altres tècniques
Identificació de tècniques especials
   •  Activitats de la vida diària
   •  Tècnica Alexander
   •  Biofeedback
   •  Concepte Bobath
   •  Malalties funcionals de l'aparell motor segons Brügger
   •  Exercitació del tronc segons Brunkow
   •  Teràpia craneosacral
   •  Cyriax
   •  Eutònia segons G. Alexander
   •  Feldenkrais
Interpretació de Teràpia massagística
   •  Fonaments de la teràpia massatgística i Tipus de massatge
   •  Hidroteràpia, Termoteràpia i Crioteràpia
Descripció de mobilitzacions
   •  Moviment i parada
Indicació de tecnologia sanitària
   •  Laserteràpia, Electroteràpia i Magnetoteràpia
   •  Ultrasò

 Mòdul 2: Tècniques d'intervenció. 10h
Identificació de tècniques d'intervenció
   •  Fisioteràpia Cardiorespiratòria
   •  Aparell Locomotor
   •  Fisioteràpia Específica a Pediatria
   •  Fisioteràpia Neurològica
   •  Fisioteràpia Geriàtrica
   •  Fisioteràpia Uroginecològica
   •  Teràpies no convencionals

 Mòdul 3: Àrees d'intervenció. 10h
Descripció d'àrees d'intervenció
   •  Salut Pública i Legislació Sanitària
   •  Afeccions Metge-Quirúrgiques
   •  Fisioteràpia en Especialitats Clíniques i Fisioteràpia en Cicle Vital: Fisioteràpia Geriàtrica i a Pediatria
   •  Mètodes Específics d'Intervenció en Fisioteràpia
Comunicació amb el pacient
   •  Relació amb el pacient en fisioteràpia i Habilitats conversacionals
   •  Dificultats i obstacles de la comunicació
   •  La comunicació a pacients i Tipus de comunicació

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: consistirà en demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs: aplicar algunes de les tècniques treballades al llarg del curs.

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

80

Comparteix