Formació específica per a Vigilants de Seguretat que prestin servei de transport de seguretat

Ref: 85232
Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Inici: 04/11/24

Fi: 07/11/24

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 hores

85232

Comentaris

Amb aquest curs els Vigilants de seguretat poden certificar les 20 hores de formació obligatòria que han de fer anualment i pot ser inscrit en la Cartilla de seguretat.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Desenvolupar el servei de transport de seguretat, així com identificar les característiques especials i mesures de seguretat que es prestin en el servei de transport de seguretat.

Objectius específics

   •  Desenvolupar el servei de transport de seguretat, així com identificar les característiques especials i mesures de seguretat que es prestin en el servei de transport de seguretat.

Contingut

85232

 Mòdul 1: Transport de seguretat. 20h
Anàlisi de la Normativa específica.
   •  Llei 23/92, de seguretat privada.
   •  Reial Decret 2364/1994, Reglament de Seguretat Privada.
   •  Orde INT/314/2011 de 1 de febrer.
   •  Vigilants de seguretat per al transport de fons.
Revisió de les funcions dels vigilants de seguretat de transports de fons, abans, durant i en finalitzar el servei.
   •  Regles generals del servei.
   •  Funcions específiques a les diferents fases.
Anàlisi dels mitjans materials i tècnics per al desenvolupament del servei.
   •  Vehicles blindats: característiques.
   •  Tècniques de conducció.
   •  Normes de trànsit.
   •  Mesures de prevenció: tècniques defensives, tècniques ofensives.
   •  Armament: Classes d'armes autoritzades, característiques i maneig.
Definició de l'operativa de servei.
   •  Mesures de seguretat generals.
   •  Actuació de la delinqüència sobre aquests transports: Delinqüència organitzada, grups terroristes.
   •  El robatori a centres de dipòsit i l'assalt a vehicles de transports.
   •  La conducta humana davant de situacions d'emergència.
Descripció del transport transfronterer
   •  Transport transfronterer de monedes.
   •  Transport transfronterer d'euros per carretera.
Anàlisi del transport d'obres d'art, antiguitats i objectes preciosos.
   •  Especials característiques d'aquest tipus de transports.
   •  Utilització de vehicles especials.
   •  L'escorta de protecció del transport.
Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
   •  Identificació de les forces i cossos de seguretat.
   • Tipus de col·laboracions amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Comparteix