SEAD0112 Mòdul de pràctiques professionals no laborals

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el Mòdul de pràctiques no laborals MP0557 del certificat de professionalitat Vigilància, seguretat provada i protecció de persones

Objectius específics

 Adaptar els coneixements a un entorn professional real.
 Integrar-se en les rutines de treball de l'equip humà per exercir el seu rol com a alumne en pràctiques.
 Participar en les tasques reals de control d'accessos de persones, vehicles i materials a les instal·lacions.
 Participar en els dispositius estàtics i dinàmics de protecció personal.
 Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball.

Contingut

10323

Valoració


Estudiants formats

122

Comparteix