Radioscòpia

Control I Seguretat

Continguts

51

-Antecedents i introducció
-Seqüències a la inspecció de paquets.
-Pràctiques amb l'aparell de raigs X o simuladors

Valoració


Estudiants formats

320

Compartir