Servei de vigilància ferroviari i metropolità

Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Objectius generals

- Transmetre els coneixements respecte la normativa vigent.
- Conèixer les peculiaritats del sector i establir operatives al respecte.
- Capacitar als professionals per prendre dedicions ajustades als diferents tipus d’incidències.

Contingut

10648

Tema 1. Marc legal i normatives
1.1 Les lleis i el reglament de seguretat privada
1.2 Identificació
1.3 Protocol d'escorcolls
Tema 2. Vigilant guia caní
2.1 Els serveis i els guies canins
2.2 Passeig i descans del gos
2.3 Operatives en andanes i la videovigilància
2.4 Gossos guia per invidents
2.5 Transport d'animals
Tema 3. Procediments operatius
3.1 Situacions anòmales en les estacions
3.2 La intrusió perimetral i el control de rondes
3.3 Actuació en cas de vaga
3.4 Davant disturbis, foc, accidents, catàstrofe i objectes perduts
3.5 Del servei de vigilància
Tema 4. Inspecció de persones i equipatges
4.1 Control dels passatgers i d'equipatges de mà
4.2 Equips detectors de metalls i d'escàner
Tema 5. Autoprotecció, emergències, evacuació
5.1 Manual d'autoprotecció
5.2 Pla i equips d'emergència
5.3 Evacuacions de persones  operativa de l'evacuació
5.4 Davant amenaça d'artefacte
Tema 6. Prevenció de riscos laborals
6.1 Conceptes i normativa bàsica (drets i obligacions)
6.2 Pantalles de visualització i radiacions ionitzants
Tema 7. Seguretat en transport ferroviari
7.1 L'estació i la legislació ferroviària
7.2 Riscos ferroviaris i infraestructures crítiques
7.3 Pla d'autoprotecció i de contingències
7.4 Seguretat del ferrocarril i de les estacions  els grafiters
7.5 Centre de coordinació de Renfe
Tema 8. Seguretat en transport metropolità
8.1 Què és el metre  centre control del metre
8.2 Els serveis de seguretat i les seves operatives
8.3 Les incidències i les assistències (control frau en vestíbuls)
8.4 Les comunicacions i la finalització del servei
8.5 Normes i recomanacions de seguretat (carteristes i tècniques de furt)
Tema 9. Col·laboració amb les FF. I cossos de seguretat

Valoració


Estudiants formats

23

Comparteix