Servei de vigilància ferroviari i metropolità

Control I Seguretat

Objectius generals

- Transmetre els coneixements respecte la normativa vigent.
- Conèixer les peculiaritats del sector i establir operatives al respecte.
- Capacitar als professionals per prendre dedicions ajustades als diferents tipus d’incidències.

Continguts

10648

Tema 1. Marc legal i normatives
1. Introducció
1.2 La llei 38/2015, de 29 de setembre
1.3 La llei de seguretat privada
1.4 Reglament de seguretat privada
1.5. Identificació
1.6 protocol d'escorcolls

Tema 2. Vigilant guia caní
2.1 Introducció
2.2 Els serveis canins
2.3. Els guies canins
2.4. Passeig i descans del gos
2.5. Operatives en andanes
2.6. La videovigilància
2.7 Gossos guia per invidents
2.8. Transport d'animals

Tema 3. procediments operatius
3.1. Situacions anòmales en les estacions
3.2. La intrusió perimetral
3.3. Control de rondes
3.4. Actuació en cas de vaga
3.5. Davant disturbis exteriors
3.6. Davant foc, accidents, catàstrofe
3.7. Davant objectes perduts
3.8. Del servei de vigilància

Tema 4. Inspecció de persones i equipatges
4.1 Control dels passatgers
4.2 Equips detectors de metalls
4.3 Control equipatges de mà
4.4 Equip d’escàner

Tema 5. Autoprotecció, emergències, evacuació
5.1 Manual d'autoprotecció
5.2 Pla d'emergència
5.3 Equips d'emergències
5.4 Evacuacions de persones
5.5 Davant amenaça d'artefacte
5.6 Operativa de l'evacuació

Tema 6. Prevenció de riscos laborals
6.1 Introducció
6.2 Conceptes bàsics
6.3 Normativa bàsica
6.4 Drets i obligacions
6.5 Pantalles de visualització
6.6 Radiacions ionitzants: escàner tema

Tema 7. Seguretat en transport ferroviari
7.1 L'estació ferroviària
7.2 Legislació ferroviària
7.3 Riscos ferroviaris
7.4. Infraestructures crítiques
7.5 Plans d'autoprotecció
7.6 Pla de contingències
7.7 Seguretat en les estacions
7.8 Seguretat del ferrocarril
7.9 Centre de coordinació de Renfe
7.10 Invident amb gos – guia
7.11. Els grafiters

Tema 8. Seguretat en transport metropolità
8.1 Què és el metre
8.2 Els serveis de seguretat
8.3 Les operatives de serveis
8.4 Les incidències
8.5 Les assistències
8.6. Control frau en vestíbuls
8.7 Les comunicacions
8.8 Finalització del servei
8.9 Ús de recursos materials
8.10 Normes de seguretat
8.11 Centre de control del metre
8.12 Els carteristes
8.13 Tècniques de furt
8.14 Recomanacions de seguretat

Tema 9. Col·laboració amb les FF. I cossos de seguretat

Valoració


Estudiants formats

23

Compartir