Tecnologia de l'automoció

Tecnologia De Lautomocio

Objectius generals

 Conèixer i dominar les noves tecnologies elèctriques i electròniques incorporades en el sector de l'automòbil.

Continguts

10684

-Principis i components de l'electricitat i electrònica bàsica incorporada en els circuits d'un automòbil
-Circuits
-Elements
-Dispositius de control

Valoració


Estudiants formats

16

Compartir