Sensibilització en vehicles amb alt voltatge

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

Qualificar a les persones que realitzen activitats/treballs en vehicles i/o sistemes d’alt voltatge per
realitzar treballs de servei que, en termes de risc elèctric, són comparables a les operacions de conducció encara que van més enllà de l'ús previst al vehicle, però que no afecten directament el sistema d'alt voltatge.

Objectius específics

Ser capaç d’identificar els riscos elèctrics dels sistemes d’alt voltatge instal·lats en vehicles, ser conscient de les activitats permeses amb aquesta qualificació i les tasques que requereixen un nivell superior, reconèixer els components del sistema, els modes de funcionament, les diferents arquitectures del sistema i en cas d’emergència o accident, fer la desconnexió del sistema d’alt voltatge.

Continguts

10798

Sensibilització en vehicles amb alt voltatge

Compartir