Tecnologia del vehicle elèctric. Nivell III

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

 Realitzar les comprovacions amb màquina de diagnosis i oscil·loscopi dels components que formen
la tracció elèctrica.
 Aprendre a reparar bateries dels vehicles elèctrics.
 Realitzar processos de lliurament de alta tensió del vehicle.

Contingut

10685

-Comprovació i diagnosis components “power train”
-Comprovació i diagnosi sistema de bateria de tracció.
-Avaries més freqüents dels vehicles elèctrics. Diagnosi i reparació.

Valoració


Estudiants formats

16

Comparteix