Ref.67093

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 02-07-2018
FINAL: 25-07-2018

DURADA: 90 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Afiliats/des: 360€
Nous Afiliats/des: 450€
No Afiliats/des: 560€

Nous/ves Afiliats/des: Afiliats/des amb menys de 6 mesos d'afiliació.

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Descarrega la informació del curs aqui.

Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores

metodologia-clil-aicle-90-hores-67093

Aquest curs està previst per a un grup d'entre 15 i 20 alumnes. En cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà el dia 20 de juny de 2018, i es retornaran les quantitats abonades als alumnes ja inscrits.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto mitjançant el telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o mitjançant l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Data límit de pagament: 17 de juny de 2018.

La plaça del curs només quedarà reservada quan es faci efectiu el pagament.

Mestres, professors/es, educadors/es interessats/es en l’aprenentatge d’aquesta metodologia i amb un nivell mínim d’anglès equivalent al Nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües.

El curs s'impartirà en llengua anglesa, i el manual didàctic de base és: The TKT Course CLIL Module, Kay Bentley, 2010, Cambridge University Press.

Aquesta activitat és un curs de formació permanent per al professorat i està vinculada al perfil professional lingüístic en llengua estrangera.

- Contribuir a la millora de la competència en la llengua anglesa dels docents que imparteixen una assignatura no lingüística
- Contribuir a la millora de la pràctica docent dels mestres que imparteixen una assignatura no lingüística en anglès
- Conèixer les bases teòriques i estratègies didàctiques on es recolzen els aprenentatges AICLE
- Facilitar eines i recursos al professorat per poder dissenyar, millorar o adaptar materials AICLE
- Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent com a eina de millora professional

mes...

MÒDUL 1: Definició, llengua, contingut i cognició

1.Definicions de CLIL / AICLE
2. CLIL a Europa, a Espanya i Catalunya
3. Les bases teòriques de l’AICLE
3.1. Les 5Cs
3.2. Cognició: BICS i CALP
3.3. La taxonomia de Bloom
3.4. La zona de desenvolupament proper i Scaffolding
3.5. Integrar la competència digital
4. Bancs de recursos

MÒDUL 2: La Llengua anglesa a l’aula

1. Ensenyament-aprenentatge de l’anglès. El rol del professor
2. Diferències entre aprenentatge i adquisició d’un idioma des d’un punt de vista lingüístic.
3. Principals enfocaments metodològics
4. Diferents estils d’aprenentatge i d’ensenyament

MÒDUL 3: Estratègia per a l’aula

1. Adquirir competència lectoral treballant una assignatura concreta en anglès
2. Motivar a l’alumne durant el procés dual de l’aprenentatge d’una assignatura concreta juntament amb el desenvolupament de la llengua
3. Objectius i continguts a prioritzar i principals diferències entre impartir una classe en llengua materna o en anglès
4. Anàlisi del llenguatge usat en una sessió d’una assignatura concreta en anglès. Tipus de llenguatge

1. Matemàtiques
1.1 Recursos CLIL per les matemàtiques
1.2 Activitats i com organitzar els grups
1.3 Com avaluar: exemples i models
1.4 Incorporació de les TIC per ensenyar matemàtiques: eines digitals i la seva aplicació

2. Ciencias

2.1 Recursos CLIL per les ciències
2.2 Activitats i com organitzar els grups
2.3 Com avaluar: exemples i models
2.4 Incorporació de les TIC per ensenyar ciències: eines digitals i la seva aplicació

MÒDUL 4 "Avaluació"
1. Avaluació i les seves funcions pedagògiques
2. Tipus d’avaluació i avaluació com a aprenentatge
3. Contingut, llengua, i aprendre a aprendre
4. Exemples i casos pràctics

MÒDUL FINAL “Disseny d’una lliçó CLIL”
1. CLIL en la pràctica
2. Planificació d’una lliçó CLIL tenint en compte la integració de les competències bàsiques
3. Suport i instrucció diferenciada en una lliçó CLIL
4. Avaluació d’una lliçó CLIL

Els alumnes a la finalització del curs hauran de presentar el disseny d'una lliçó Clil.
Per superar el curs a més d'aprovar el treball final, hauran d'assistir al 80% de les classes

Assistència i Aprofitament

Descarrega la informació del curs aqui.