Assessorament en moda i imatge personal

Compra Venda

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

A més de l'indicat anteriorment, l'alumnat ha de tenir les destreses suficients per a ser usuaris de la plataforma virtual en la qual es recolza l'acció formativa.

Experiència

No es requereix.

Objectius generals

Analitzar les tendències de moda actuals segons les necessitats del client, assessorant-lo segons el seu estil de vida i pressupost fixat

Objectius específics

 Identificar les principals tendències estacionals, els diferents segments de mercat així com escollir les millors
peces d'acord amb els estils de vida i les característiques personals.
 Aplicar les tendències de moda actuals, adaptades a les preferències del client dins un pressupost fixat.

Contingut

10927

Mòdul 1: Tendències de moda, peces de roba i teixits segons estils de vida i característiques personals. 5h
   •  Identificació de les principals tendències de moda:
¿ Classes de tendències.
¿ Tipologia de teixits.
   •  Caracterització dels diferents segments de mercat:
¿ Segments de mercat
¿ Formes de vestir i relacionar-se.
   •  Descripció dels diferents cossos i siluetes.
¿ Dona (triangle invertit, rectangle, rellotge de sorra...)
¿ Home (trapezi, rectangle, oval invertit...)
   •  Identificació de les peces i els teixits per moments d'ús i segons estacions de l'any.
¿ Per treball
¿ Per temps de descans
¿ Per festes convencionals
¿ Classificació per grups de pertinença

Mòdul 2: Assessorament de moda, creació d'imatge de la persona client. 5h
   •  Identificació de les tendències actuals:
¿ Estudiar els tipus de teixits.
¿ Determinar els colors de moda.
¿ Concretar estils segons les tendències.
   •  Anàlisi dels estils personals de cada client i les seues necessitats:
¿ La silueta del client.
¿ Estil de vida i preferències segons les necessitats detectades.
   •  Elaboració del pressupost:
¿ Concretar les possibilitats de compra.
¿ Detallar el pressupost per partides.