Negociació i tancament eficaç de vendes

Compra Venda

Objectius generals

Aprendre tècniques efectives de negociació comercial per al tancament de vendes.

Objectius específics

 Aprendre a estructurar una negociació.
 Trobar sempre opcions favorables durant la conversa.
 Enfocar el tancament més positiu per ambdues parts.

Contingut

7082

1. Vendre o ajudar a comprar.
2. La Negociació.
Tipus: Negociació competitiva versus cooperativa.
El negociador situacional: adaptar l'estratègia a la situació.
Escoltar i preguntar.
Regles per a una bona escolta.
Comportaments positius i negatius per a una bona escolta.
La comunicació no verbal.
Preparar la negociació.
Posicions. Descobrir els interessos propis i de l’altre.
Quines són les meves cartes a la negociació
Les propostes
El MAPAN
3. El tancament.
Quan hem de tancar? Senyals de tancament.
Tipus de tancament.
Objeccions. Ajudar a superar els dubtes del client.
Resoldre les objeccions
Presentar les solucions.

Avaluació

Avaluació final:

- Prova teòrica-pràctica amb un dels següents formats depenent de l’habilitat interpersonal que s’estigui treballant: estudi i resolució d’un cas i/o simulació pràctica.

Valoració


Estudiants formats

35

Comparteix