Comunicació i publicitat

Comunicacio I Publicitat

Objectius generals

Adquirir els coneixements i les competències i habilitats necessàries per poder utilitzar adequadament instruments de comunicació en una estratègia de màrqueting i publicitat i aconseguir una valoració eficaç dels resultats obtinguts.

Continguts

10638

1. Introducció a la comunicació.

1.1. Publicitat.
1.2. Relacions Públiques.
1.3. Promoció.

2. Publicitat.

2.1. Planificació estratègica de la Publicitat i la comunicació.
2.2. Planificació de la Publicitat en medis convencionals.
2.3. Planificació de la Publicitat en medis digitals: Internet i xarxes socials.

3. La promoció de vendes. Relacions públiques.

3.1. Màrqueting i Comunicació.
3.2. La imatge de marca a la Xarxa.
3.3. Una campanya a Internet.
3.4. Formats a la Xarxa.
3.5. La figura del/de la relacions públiques.

4. Màrqueting directe.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:

- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:

- Resolució d’un cas
- Creació d’un projecte (objectius, procés d’investigació i recull de dades, exposició oral i defensa)
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

27

Compartir