Comunicació i publicitat

Marqueting I Relacions Publiques

Objectius generals

Adquirir els coneixements i les competències i habilitats necessàries per poder utilitzar adequadament instruments de comunicació en una estratègia de màrqueting i publicitat i aconseguir una valoració eficaç dels resultats obtinguts.

Contingut

10638

1. Introducció a la comunicació.

1.1. Publicitat.
1.2. Relacions Públiques.
1.3. Promoció.

2. Publicitat.

2.1. Planificació estratègica de la Publicitat i la comunicació.
2.2. Planificació de la Publicitat en medis convencionals.
2.3. Planificació de la Publicitat en medis digitals: Internet i xarxes socials.

3. La promoció de vendes. Relacions públiques.

3.1. Màrqueting i Comunicació.
3.2. La imatge de marca a la Xarxa.
3.3. Una campanya a Internet.
3.4. Formats a la Xarxa.
3.5. La figura del/de la relacions públiques.

4. Màrqueting directe.

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.
­- Qüestionari tipus test o preguntes curtes.
­- Cas pràctic.
­- Redacció d’informes.
­- Creació de productes.
­- Activitats pràctiques dels continguts.


El pes de l’avaluació final és del 20% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

69

Comparteix