Elaboració d’un pla de màrqueting

Ref: 84952

Inici: 07/06/2024

Fi: 25/07/2024

60h

Presencial: 2h

Aula virtual: 18h

Teleformació: 40h

Mixta

divendres de 18:00 a 21:00 hores

84952

Comentaris

La sessió formativa del dia 19 de juliol és presencial i s'impartirà a les instal·lacions de la FPP-Terrassa ( de 18:00 a 21:00 hores) ubicades al carrer Unió, 23 Planta 2a de 08221 TERRASSA.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat de nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat
   •  Altres acreditacions/ titulacions: FCOV22 Comunicació en llengua castellana n2 o, en defecte d'això, superar una prova de comprensió lectora bàsica.

Objectius generals

Identificar, comparar i seleccionar mitjans, canals i eines digitals per a desenvolupar un pla de màrqueting digital.

Objectius específics

   •  Elaboració d'un pla de màrqueting

Contingut

84952

 Mòdul 1: Elaboració d'un pla de màrqueting. 60h
Anàlisi de les característiques de la comunicació digital i relació de mitjans digitals.
Identificació i discriminació entre els diferents tipus de canals digitals dirigits a promoure la venda en línia.
   •  Publicitat en línia en pantalla
   •  Vídeo
   •  Màrqueting mòbil
   •  Responsive Websites
   •  E-mail Màrqueting
   •  Màrqueting de xarxes socials
   •  Màrqueting d'afiliació.
Relació i anàlisi de les eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting.
   •  Eines de publicitat en línia
   •  Eines de distribució en línia
   •  Eines de procés de pagaments en línia
   •  Eines de servei al client en línia
   •  Creació de continguts
   •  Eines per a la publicitat en les xarxes socials
   •  Eines de correu electrònic
   •  Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords
   •  Eines d'optimització de motors de cerca (SEU)
Gestió de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de e-màrqueting.
   •  Concepte del pressupost de màrqueting
   •  Etapes d'elaboració del pressupost
   •  Construcció del pressupost
   •  Característiques del pressupost
   •  Planificació pressupostària: la ràtio de conversió
   •  Programa de treball i estratègies d'anàlisis

Avaluació

• Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Cas pràctic
• Redacció d’informes
• Activitats pràctiques dels continguts
• Infografies, documents informatius, presentacions, anàlisi d’eines
• Exposicions de treballs

És imprescindible fer els exàmens d’avaluació final per a poder obtenir la certificació.

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

169

Comparteix