Inbound and outbound marketing

Inbound And Outbound Marketing

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels requisits següents:
Certificat de professionalitat de nivell 3
Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
Títol de Batxiller o equivalent
Títol de Grau o equivalent
Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Aplicar tàctiques relacionades amb màrqueting digital per generar leads per a l'empresa i l'equip comercial, tant generant dinàmiques que permetin atraure el client cap a l'empresa com mitjançant eines proactives dedicades a identificar clients i aconseguir converses amb ells per tal de lliurar-los als tancadors de vendes.

Objectius específics

Aplicar tàctiques relacionades amb màrqueting digital per generar leads per a l'empresa i l'equip comercial, tant generant dinàmiques que permetin atraure el client cap a l'empresa com mitjançant eines proactives dedicades a identificar clients i aconseguir converses amb ells per tal de lliurar-los als tancadors de vendes.

Contingut

10791

1. Anàlisi de màrqueting inbound

   •  En què consisteix l'inbound màrqueting? Anàlisi.
   •  Classificació de les Etapes d'inbound màrqueting.
   •  Coneixement de Buyer persona i customer journey.
   •  Anàlisi de Posicionament web.
   •  Anàlisi de Màrqueting de continguts.
   •  Anàlisi de correu electrònic màrqueting.
   •  Desenvolupament d'eines de màrqueting inbound.
   •  Anàlisi de Màrqueting de permís.
   •  Coneixement dels Aspectes legals. RGPD.
   •  Capacitat pràctica: Desenvolupament d¿estratègies d¿Inbound Marketing.

2. Anàlisi d'outbound màrqueting

   •  Anàlisi de l'embut de vendes.
   •  Trobar el client ideal.
   •  Prospecció de clients.
   •  Qualificació de clients.
   •  Desenvolupar habilitats per parlar amb la persona adequada.
   •  Obtenció de leads.
   •  Capacitat pràctica: Desenvolupament d'estratègies d¿Outbound Marketing.

3. Desenvolupament de competències digitals

   •  Diagnòstic de Coneixements i competències digitals amb Smart Digital

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

30

Comparteix