Instagram per al teu negoci

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o d'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Definir estratègies i tàctiques de màrqueting de marca/empresa a Instagram per aconseguir els seus objectius.

Objectius específics

   •  Identificar les funcionalitats principals d'Instagram.
   •  Analitzar les principals eines d'elaboració de continguts disponibles al mercat i les seves potencialitats.
   •  Diferenciar les alternatives de difusió que permet Instagram.

Contingut

11024

 Mòdul 1 Introducció a Instagram. 3h
Descripció de les Funcionalitats dInstagram.
   •  Què busquen els usuaris.
   •  Què busquen les empreses.
   •  Algorisme d'Instagram.

 Mòdul 2 Continguts. 7h
Definició del Content Màrqueting.
   •  Finalitat del contingut.
   •  Formats, imatge, vídeo.
   •  Edició no professional.
   •  Filtres.
   •  Hashtags.
   •  Stories.
   •  IGTV (Instagram TV) i Reels.
   •  Instagram Live.
   •  Botiga a Instagram.
   •  APPs.
   •  Creator Studio.
   •  Calendari de continguts.

 Mòdul 3 Instagram com a eina de Màrqueting. 5h
Aplicació del Màrqueting a Instagram.
   •  MDs (missatges directes), Networking i xarxa.
   •  Comunitat i gestió.
   •  Influencers, col·laboradors.
   •  Sortejos, premis i bases legals.
   •  Paid Media a Instagram.
   •  Seguiment de resultats i correcció.
   •  Novetats Instagram.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

146

Comparteix