Pla de màrqueting per a dispositius mòbils

Pla De Marqueting Per A Dispositius Mobils

Objectius generals

 Saber gestionar el màrqueting específic en els dispositius mòbils.
 Ser capaç de fer un pla de màrqueting i d'accions específi per dispositius mòbils

Contingut

9406

1. Dades actuals sobre l’ús de mòbil.
2. Especificitats del màrqueting per a dispositius mòbils i comportament de l’usuari.
3. Format web en els dispositius mòbils, concepte mobile first. Webapps i web responsive.
4. Apps, creació d’apps sense conèixer codi de programació. Qui ha de tenir una app, utilitats.
5. El pla de màrqueting per a dispositius mòbils: objectius, públics, estratègies i accions.
6. Pla d'accions.
7. Definició d'objectius.
8. Tipologia de públics.
9. Eines per a la implementació.
10. Recursos i documentació.

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Valoració


Estudiants formats

41

Comparteix