LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Marqueting I Relacions Publiques

Objectius generals

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Objectius específics

 Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Continguts

10766

1. Identificació de LinkedIn com a xarxa social
Concepte de LinkedIn
Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
Coneixement de l'algoritme de LinkedIn
Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica

2. Especificació dels continguts de la eina i usos.
Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
Usos pràctics del hashtag
Coneixement i ús pràctic de la publicació d'ofertes de treball
Definició de les dinàmiques d'enquestes i esdeveniments
Procés de planificació estratègica / calendari
Exemplificació d'aplicacions per a programar el contingut
Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions

3. Descripció dels principis bàsics del LinkedIn com a eina de màrqueting
o Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
o Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
o Principis de la publicitat a LinkedIn
o Coneixement de l'eina d'analítica i seguiment de resultats

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Compartir

Pròxims cursos