LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Marqueting I Relacions Publiques

Objectius generals

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Objectius específics

 Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o
empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es
comparteixen.

Continguts

10766

1. LINKEDIN: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Compartir