LinkedIn: Funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional

Perfil de l’estudiant

No es requereix.

Seria convenient que la persona participant disposi de competències bàsiques digitals.

Objectius generals

Identificar les funcionalitats de la xarxa social per adaptar-les al teu objectiu professional i/o empresarial millorant el posicionament del perfil, les interaccions i les publicacions que es comparteixen.

Contingut

10766

 Mòdul 1: Linkedin: funcionalitats, posicionament i desenvolupament professional. 12 h

Identificació de LinkedIn com a xarxa social
   •  Concepte de LinkedIn
   •  Visió actual i ús del LinkedIn com a usuari i com a empresa
   •  Coneixement de l'algoritme de LinkedIn
   •  Aplicacions pràctiques per a créixer en seguidors de manera orgànica

Especificació dels continguts de la eina i usos.
   •  Tipologia de continguts: educatius, d'ajuda, per a convèncer, informar i entretenir.
   •  Definició de les dinàmiques de fotos i vídeos
   •  Usos pràctics del hashtag
   •  Coneixement i ús pràctic de la publicació d'ofertes de treball
   •  Definició de les dinàmiques d'enquestes i esdeveniments
   •  Procés de planificació estratègica / calendari
   •  Exemplificació d'aplicacions per a programar el contingut
   •  Exemplificació teoricopràctica de les millors pàgines i publicacions

Descripció dels principis bàsics del LinkedIn com a eina de màrqueting
   •  Ús pràctic dels missatges directes i el networking en la xarxa
   •  Coneixements i ús pràctic dels sortejos, premis i bases legals
   •  Principis de la publicitat a LinkedIn
   •  Coneixement de l'eina d'analítica i seguiment de resultats

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs

Valoració


Estudiants formats

70

Comparteix