Neuromàrqueting

Ref: 85274
Neuromarqueting

Inici: 28/10/24

Fi: 28/11/24

35h

Presencial: 1:40h

Aula virtual: 33:20h

Aula Virtual

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

85274

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Interpretar la presa de decisions dels potencials clients i influir-hi de manera efectiva

Objectius específics

   •  Distingir els usos del neuromàrqueting i les diferències amb el màrqueting convencional
   •  Identificar els fonaments del neuromàrqueting.
   •  Aplicar tècniques i dades del neuromàrqueting a les seves estratègies i campanyes de màrqueting i/o a la dels seus clients.

Contingut

85274

 Mòdul 1: Història del neuromàrqueting. 10h
Introducció al Neuromàrqueting
   •  Inicis del neuromàrqueting
   •  Eines per a l'estudi i experimentació en neuromàrqueting.
   •  La Tríade Cerebral.

 Mòdul 2: Teoria del neuromàrqueting. 10h
Definició de la ciència del neuromàrqueting
   •  L'origen de la neuroeconomia i del neuromàrqueting
   •  Neuroanatomia bàsica aplicada a l'estudi del neuromàrqueting
   •  Mecanismes cerebrals utilitzats en la presa de decisions de compra
   •  Decisions racionals i emocionals
   •  Neurociència, psicologia i mites sobre el neuromàrqueting
   •  Tècnica deleye-tracking
   •  Altres tècniques d'estudi utilitzades en neuroeconomia i neuromàrqueting
   •  Neurones, xarxes neuronals i neurotransmissors.
   •  Els sentits del cervell.

 Mòdul 3: Aplicació del neuromàrqueting. 15h
Els tres passos del cervell
   •  Pain
   •  Claim
   •  Gain.
El cerber primitiu
   •  Diferències entre els cervells, les sensibilitats i el moment.
   •  Qui decideix?
Tècniques en neuromàrqueting
   •  El discurs i el copy
   •  Les històries/ Metàfores
   •  Canals i formats/ Rebatre objeccions
   •  La comparativa./ Anàlisi de client
   •  Rols del comprador.
Pràctica a Neuromàrqueting
   •  En presentacions orals
   •  En comunicació escrita
   •  En canals digitals
   •  En entrevistes de feina
   •  En punt de venda.


Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: lliurament final i defensa del projecte realitzat al llarg del curs.

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

168

Comparteix