Automatització programable I

Ref: 85176

Inici: 30/04/2024

Fi: 13/06/2024

60h

Presencial

dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85176

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar les eines bàsiques d'instal·lació d'autòmats programables al sector industrial.

Objectius específics

   •  Identificar l'ús i les funcions dels autòmats programables al sector industrial.
   •  Manejar els processos d'instal·lació i configuració d'autòmats programables.
   •  Manejar les eines bàsiques de programació d'autòmats programables.

Contingut

85176

 Mòdul 1: Autòmats Programables. 20h
Anàlisi del sector industrial
   •  Futur de la indústria i Oportunitats professionals.
Explicació dels autòmats programables al sector industrial
   •  Lògica cablejada, Lògica programada.
   •  Sistemes amb automatització programable.
Descripció de l'autòmat programable
   •  Estructura bàsica d'un autòmat programable
   •  Components
   •  Cicle de funcionament d'un autòmat
   •  Seqüència d'operacions i control del temps.
Síntesi de l'electroneumàtica
   •  Concepte, Principis bàsics.
   •  Rol del PLC en un sistema electro pneumàtic.

 Mòdul 2: Instal·lació i configuració. 20h
Descripció de la instal·lació i configuració dels autòmats programables
   •  Reglamentació i normativa
   •  Confecció de l'esquema de connexió
   •  Condicions ambientals de l'entorn
   •  Distribució de components
   •  Cablejat
   •  Configuració
   •  Posada en marxa.

 Mòdul 3: Programació bàsica. 20h
Descripció de les eines de programació bàsica d'autòmats programables
   •  Conceptes bàsics de programació
   •  Eines de programació
   •  Estructura del programa.
   •  Objectes de programació.
   •  Direccionament de punts de connexió.
   •  Instruccions bàsiques, Instruccions d'enclavament, Instruccions de comparació.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

371

Comparteix