Automatització programable II

Ref: 85178

Inici: 14/10/24

Fi: 27/11/24

60h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

85178

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés. Serà necessari tenir coneixements previs en automatització programable.

Objectius generals

Manejar les eines d'automatització programable en diversos sistemes i identificar aquelles dirigides a la instal·lació de pantalles programables (HMI)

Objectius específics

   •  Identificar els mètodes d'instal·lació, configuració i programació avançada d'autòmats programables al sector industrial.
   •  Identificar les eines d'automatització programable en sistemes d'alta velocitat i amb senyals analògics.
   •  Manejar l'eina CX-Designer per a la programació de pantalles.

Contingut

85178

 Mòdul 1: Automatització avançada 20h
Síntesi de l'automatització programable al sector industrial:
   •  Estructura, components i funcionament.
   •  Instal·lació i configuració d'autòmats programables.
   •  Programació d'autòmats programables.
Explicació de la programació avançada d'autòmats programables:
   •  Tipus de llenguatges.
   •  Instruccions avançades
   •  Instruccions matemàtiques.

 Mòdul 2: Sistemes d'alta velocitat i senyals analògics 25h
Descripció de l'automació programable en sistemes d'alta velocitat
   •  Encoders
   •  Variadors de velocitat electrònics
   •  Configuració del PLC.
Explicació de l'automatització programable amb senyals analògics
   •  Sensors
   •  Captadors analògics
   •  Configuració del PLC.

 Mòdul 3: Pantalles programables 15
Pantalles programables (HMI)
   •  Concepte i exemples/ Introducció a l'eina de programació
   •  CX-designer
   •  Programació i funcionament de CX-designer

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
C PI I MARAGALL 49-51
25004
Lleida

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

8

Comparteix