Manteniment d’instal·lacions

Ref: 85267

Inici: 03/06/2024

Fi: 18/11/2024

120h

Presencial

dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:00 hores

85267

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Manejar eines d'anàlisi d'avaries per al manteniment d'instal·lacions i maquinària industrial.

Objectius específics

   •  Identificar els conceptes bàsics en relació amb el manteniment industrial.
   •  Assenyalar els coneixements bàsics en automatització industrial i les eines de manteniment i prevenció de riscos laborals.
   •  Manejar eines per a la interpretació de plànols i esquemes elèctrics i localitzar avaries.
   •  Manejar eines per al manteniment i l'anàlisi d'avaries de màquines elèctriques.

Contingut

85267

 Mòdul 1: Conceptes bàsics. 20h
Identificació del manteniment industrial
   •  Objectiu del manteniment
   •  Tipus de manteniment industrial: correctiu, predictiu, preventiu i producció total (TPM)

 Mòdul 2: Automatització industrial. 30h
Descripció de l'automatització industrial
   •  Coneixements generals
   •  Lògica cablejada VS lògica programada
   •  Components dels autòmats programables
   •  Cicle de funcionament
   •  Manteniment dels PLCs
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

 Mòdul 3: Instal·lacions elèctriques. 40h
Definició de les instal·lacions elèctriques
   •  Components bàsics de les instal·lacions elèctriques
   •  Càlcul de línies elèctriques
   •  Interpretació de plànols i esquemes elèctrics: xarxes de baixa i mitjana tensió
   •  Subestacions i centres de transformació
   •  Muntatge d'armaris d'ordre, maniobra i protecció
   •  Manteniment de les instal·lacions elèctriques
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

 Mòdul 4: Màquines elèctriques. 30h
Explicació de les màquines elèctriques
   •  Coneixements generals
   •  Conceptes i components bàsics
   •  Funcionament
   •  Regulació de velocitat dels motors
   •  Manteniment de les màquines elèctriques
   •  Localització i anàlisi d'avaries
   •  Prevenció de riscos laborals

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs com per exemple: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Lloc

ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
C ROGER DE FLOR 66
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

161

Comparteix